11:00-20:00

TARGI KSIĄŻKI

/ Plac Przyjaciół Sopotu

11:00-12:00

LITERACKI DLA DZIECI

/ Warsztaty z wydawnictwem Tako

12:00-18:00

PARK KSIĄŻKI

/ Park Północny

13:00-15:00

DEBATA

/ Czy ludzie wolą dyktatury, czy tylko muszą je znosić?

13:00-14:00

LITERACKI DLA DZIECI

/ Warsztaty Księgarni Ambelucja

13:30-14:30

SCENARIUSZ JAKO GATUNEK LITERACKI

/ Magdalena Łazarkiewicz

14:30-15:30

NOGAŚ NA PLAŻY

/ Wojciech Kuczok

16:00-17:00

KSIĄŻKA HISTORYCZNA

/ Stanisław Bereś

18:00-

LITERACKI TEATRALNY

/ Czytanie dramatu

18:00-20:10

LITERACKI FILMOWY

/ Magical Girl

18:00-19:00

VARIA

/ Aleksandra Lipczak

19:00-20:00

CONVERSACIONES LITERARIAS

/ Aura Xilonen

Festiwal na mapie

/ Plac Przyjaciół Sopotu

TARGI KSIĄŻKI

20/08/2014 11:00 - 20:00

Plac Przyjaciół Sopotu

/ Warsztaty z wydawnictwem Tako

LITERACKI DLA DZIECI

20/08/2014 11:00 - 12:00

Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-701 Sopot

/ Park Północny

PARK KSIĄŻKI

20/08/2014 12:00 - 18:00

Park Północny

/ Czy ludzie wolą dyktatury, czy tylko muszą je znosić?

DEBATA

20/08/2014 13:00 - 15:00

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot

/ Warsztaty Księgarni Ambelucja

LITERACKI DLA DZIECI

20/08/2014 13:00 - 14:00

Park Północny

/ Magdalena Łazarkiewicz

SCENARIUSZ JAKO GATUNEK LITERACKI

20/08/2014 13:30 - 14:30

Teatr Boto, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B, 80-001 Sopot

/ Wojciech Kuczok

NOGAŚ NA PLAŻY

20/08/2014 14:30 - 15:30

al. Franciszka Mamuszki 2

/ Stanisław Bereś

KSIĄŻKA HISTORYCZNA

20/08/2014 16:00 - 17:00

Teatr Boto, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B, 80-001 Sopot

/ Ed Vulliamy

NOMINOWANI DO NAGRODY IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO

20/08/2014 17:00 - 18:00

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot

/ Czytanie dramatu

LITERACKI TEATRALNY

20/08/2014 18:00 -

Scena Kameralna Teatru Wybrzeże, ul. Bohaterów Monte Cassino 30, 80-001 Sopot

/ Magical Girl

LITERACKI FILMOWY

20/08/2014 18:00 - 20:10

Klubokawiarnia Dwie Zmiany, ul. Bohaterów Monte Cassino 31, 80-001 Sopot

/ Aleksandra Lipczak

VARIA

20/08/2014 18:00 - 19:00

Teatr Boto, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B, 80-001 Sopot

/ Aura Xilonen

CONVERSACIONES LITERARIAS

20/08/2014 19:00 - 20:00

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot