19:00-20:00

CONVERSACIONES LITERARIAS

/Aura Xilonen

Na spotkanie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2.

/ Aura Xilonen

CONVERSACIONES LITERARIAS

20, 19:00 - 20:00

AURA XILONEN

wiecej

MAGDA GRZEBAŁKOWSKA

prowadzenie wiecej