10:30-12:30

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

/ Warsztaty ilustratoruskie z Lucie Gutiérrez

11:00-20:00

TARGI KSIĄŻKI

/ Plac Przyjaciół Sopotu

11:00-12:00

LITERACKI DLA DZIECI

/ Warsztaty z wydawnictwem Tako

12:00-18:00

PARK KSIĄŻKI

/ Park Północny

13:00-15:00

DEBATA

/ Wszystkie prawdy reportażu

15:00-16:00

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

/ Anna Cieplak

13:00-14:00

LITERACKI DLA DZIECI

/ Warsztaty Księgarni Ambelucja

13:30-14:30

FRANCJA 2018

/ Marta Orzeszyna, Janusz Sibora

14:30-15:30

NOGAŚ NA PLAŻY

/ Mirosław Wlekły

15:00-16:00

KSIĄŻKA HISTORYCZNA

/ Nagroda Historyczna Polityki: Sebastian Pawlina

16:00-17:00

NAGRODA NIKE

/ Marian Pilot

17:00-18:00

CONVERSACIONES LITERARIAS

/ PAU

18:00-19:30

LITERACKI TEATRALNY

/ Francja 2018

18:00-19:40

LITERACKI FILMOWY

/ Duch Roju

19:00-20:00

CONVERSACIONES LITERARIAS

/ Javier Cercas

Festiwal na mapie

/ Warsztaty ilustratoruskie z Lucie Gutiérrez

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

19/08/2014 10:30 - 12:30

Sopoteka, Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poziom +2), 81-704 Sopot

/ Plac Przyjaciół Sopotu

TARGI KSIĄŻKI

19/08/2014 11:00 - 20:00

Plac Przyjaciół Sopotu

/ Warsztaty z wydawnictwem Tako

LITERACKI DLA DZIECI

19/08/2014 11:00 - 12:00

Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-701 Sopot

/ Park Północny

PARK KSIĄŻKI

19/08/2014 12:00 - 18:00

Park Północny

/ Wszystkie prawdy reportażu

DEBATA

19/08/2014 13:00 - 15:00

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot

/ Anna Cieplak

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

19/08/2014 15:00 - 16:00

Park Północny

/ Warsztaty Księgarni Ambelucja

LITERACKI DLA DZIECI

19/08/2014 13:00 - 14:00

Park Północny

/ Marta Orzeszyna, Janusz Sibora

FRANCJA 2018

19/08/2014 13:30 - 14:30

Teatr Boto, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B, 80-001 Sopot

/ Mirosław Wlekły

NOGAŚ NA PLAŻY

19/08/2014 14:30 - 15:30

al. Franciszka Mamuszki 2

/ Nagroda Historyczna Polityki: Sebastian Pawlina

KSIĄŻKA HISTORYCZNA

19/08/2014 15:00 - 16:00

Sopoteka, Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poziom +2), 81-704 Sopot

/ Marian Pilot

NAGRODA NIKE

19/08/2014 16:00 - 17:00

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot

/ PAU

CONVERSACIONES LITERARIAS

19/08/2014 17:00 - 18:00

Sopoteka, Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poziom +2), 81-704 Sopot

/ Francja 2018

LITERACKI TEATRALNY

19/08/2014 18:00 - 19:30

Teatr Boto, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B, 80-001 Sopot

/ Duch Roju

LITERACKI FILMOWY

19/08/2014 18:00 - 19:40

Klubokawiarnia Dwie Zmiany, ul. Bohaterów Monte Cassino 31, 80-001 Sopot

/ Javier Cercas

CONVERSACIONES LITERARIAS

19/08/2014 19:00 - 20:00

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot