19:00-20:00

CONVERSACIONES LITERARIAS

/Claudia Pineiro

Na spotkanie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2.

/ Claudia Pineiro

CONVERSACIONES LITERARIAS

18, 19:00 - 20:00

Claudia Piñeiro

wiecej

TOMASZ PINDEL

prowadzenie wiecej