17:00-18:00

VARIA

/Stefan Chwin

Rozmowa o książce „Srebrzysko”, powieści łączącej poetykę powieści sensacyjnej z problematyką teologiczno-moralną.

Punktem wyjścia fabuły jest historia warszawskiego adwokata, Piotra, pochodzącego z Gdańska, scenarzysty filmowego, laureata prestiżowych nagród, który pada ofiarą medialnej nagonki. Zmiana jego sytuacji życiowej skutkuje szeregiem dramatycznych sytuacji. Inaczej niż wielu ludzi w jego sytuacji, Piotr nie popada w rezygnację, lecz chce czynnie wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy wyrządzili mu krzywdę. Jego działania przekraczają cienką linię odgradzającą dobro od zła. Cała powieść, rozpoczynająca się w realistycznym stylu, stopniowo przeobraża się w halucynacyjny sen, w którym obraz współczesnego świata nabiera niepokojących rysów prowokacji moralnej i światopoglądowej.

Jest to książka, która nie tylko dotyka podstawowych kwestii etycznych, ale też przynosi refleksję nad niejednoznaczną rolą idei i symboli chrześcijańskich w naszym życiu.

Na spotkanie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2.

/ Stefan Chwin

VARIA

18, 17:00 - 18:00

STEFAN CHWIN

wiecej

GRZEGORZ GAUDEN

prowadzenie wiecej