16.03.2017

FESTIWALOWA DEBATA

EUROPA – DWIE FILOZOFIE: MIGUEL DE UNAMUNO I JOSÉ ORTEGA Y GASSET

José Ortega y Gasseta i Miguel de Unamuno - dwaj wielcy hiszpańscy myślicieli, którzy wyznaczyli odmienne kierunki uprawiania hiszpańskiej filozofii: pronarodowy i proeuropejski.

Co o dzisiejszej, zjednoczonej już Europie powiedzieliby nam Unamuno i Ortega? Czy byliby zadowoleni czy też rozczarowani jej kształtem i kierunkiem rozwoju? Czy ich kategorie filozoficzne mogłyby jeszcze posłużyć do określenia przyczyn kryzysu europejskiej kultury i europejskiego człowieczeństwa? Jak odnieśliby się do argumentów euroentuzjastów i eurosceptyków? 

Na te wszystkie pytania spróbują odpowiedzieć w duchu unamunowskiej i ortegiańskiej filozofii jej najwięksi światowi znawcy: Javier Zamora Bonilla – doktor Nauk Politycznych i dyrektor naukowy Fundacji José Ortegi y Gasseta – Gregorio Marañona w Madrycie, María Isabel Ferreiro Lavedán – doktor Socjologii, związana z tą samą instytucją madrycką oraz Manuel Menéndez Alzamora, doktor Nauk Prawnych i Politycznych z Uniwersytetu w Alicante oraz dr Dorota Leszczyna z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Serdecznie zapraszamy na debatę.

Powiązane wydarzenia