1.03.2017

Ks. Michał Heller gościem pierwszego przedfestiwalowego spotkania edycji 2017!

Zapraszamy na spotkanie z ks. prof. dr hab. Michałem Hellerem - teologiem specjalizującym się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii oraz wzajemnej relacji nauki do wiary, wielkiego popularyzatora nauki, laureata prestiżowej Nagrody Templetona! 


KS. PROF. DR HAB. DR H.C. MULT. MICHAŁ HELLER – to uczony, kosmolog, filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. Sam w swoich licznych książkach i artykułach naukowych z powodzeniem odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty i pisarza-uczonego. Laureat (2008) prestiżowej Nagrody Templetona, wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i angielskich, jeden z największych Autorytetów moralnych, fundator i dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, powszechnie szanowany i uznany w całym świecie nauki.

Twórczość profesora Hellera od wielu lat fascynuje i intryguje. Jego dorobek naukowy i działalność publicystyczna są nie tylko najlepszym dowodem na to, że nauka i religia wcale nie muszą się wykluczać ani ze sobą konkurować. Potwierdzają również, że wybitny fizyk i matematyk może być wielkim artystą.

To zresztą jedno ze spostrzeżeń prof. Hellera z książki Czy fizyka jest nauką humanistyczną, w której przekonuje on, że wybitni odkrywcy praw fizycznych – jak Newton, Maxwell, Mach czy Einstein – od Szekspira, Michała Anioła czy Beethovena w zasadzie różnią się wyłącznie tym, że swoje dzieła komponują z liczb i równań, nie z nut, liter, farby olejnej czy marmuru. Łączy ich umysł artystów. Sam profesor Heller znakomicie pasuje do tego grona. Jest autorem setek artykułów naukowych i wielu publicystycznych, naukę zarówno rozwija, jak i popularyzuje. Jego znanym talentem jest to, że nawet o teorii względności potrafi opowiadać językiem literackim.

Lista napisanych przez profesora Hellera książek ściga się z listą przyznanych mu nagród i honorowych tytułów. Poza licznymi doktoratami honoris causa oraz Nagrodą Templetona profesor Heller jest m.in. kawalerem Orła Białego, Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Ecce Homo, laureatem Medalu św. Jerzego oraz Super Wiktora Specjalnego.

Czytelnikom w Polsce profesor Heller znany jest jako znakomity popularyzator nauki, zwłaszcza fizyki i kosmologii; naukowcom na całym świecie – jako wybitny uczony, autor setek publikacji. Jest twórcą modelu kosmologicznego wykorzystującego geometrię nieprzemienną do opisu zjawisk nielokalnych, które prawdopodobnie występowały w początkowych fazach ewolucji Wszechświata. Profesor Heller, podobnie jak dziesiątki największych umysłów na całym świecie, od lat pracuje nad połączeniem dwóch najważniejszych teorii fizycznych – Ogólnej Teorii Względności i mechaniki kwantowej. Nie sposób przytoczyć wszystkich dokonań profesora Hellera w różnych dyscyplinach nauki.

Warto również podkreślić, że Profesor Heller to także znakomity gawędziarz, o czym wiedzą wszyscy, którym udało się uczestniczyć w Jego wykładzie lub namówić Go na przeprowadzenie wywiadu. Z wielką łatwością przytacza anegdoty z życia uczonych czy artystów, ma również dar niezwykle barwnego przedstawiania historii swojego życia, które nie było przecież usłane różami.

Michał Heller jest autorem kilkudziesięciu książek, m.in. Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą (CCPress 2012); Filozofia kosmologii (CCPress 2013), Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu (CCPress 2013); Granice nauki (CCPres 2014); Sens życia i sens wszechświata (CCPres 2014); Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem (CCPress 2015); Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie (CCPress 2015); Wierzę, żeby rozumieć (CCPress – Znak 2016); Przestrzenie Wszechświata. Od geometrii do kosmologii (CCPress 2017).

Wszystkich zainteresowanych rozmową z tą wybitną postacią polskiej kultury i nauki serdecznie zapraszamy na spotkanie 31 marca (piątek), o godzinie 18, do Państwowej Galerii Sztuki.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Powiązane wydarzenia